Proč  NeJJa ?

N – Jednota, rovnováha, sjednocení

e – bytí, já jsem

J – Vesmír a moudrost vesmíru, duch sestupující do hmoty

J – Vesmír a moudrost vesmíru, duch sestupující do hmoty

a – Bůh na Zemi, tj. Já

Devíticípá hvězda Inglie je symbol světla /akce/ ve hmotě

Devíticípá hvězda znázorňuje 9 živlů ovlivňující celý náš život, životní sílu i moudrost tj. mám jasno ve svém konání. Vše dělám vědomě a jasně. Uvědomuji si hodnotu přírody. Toho, co stojí při rodu a pomáhá mu žít. Bez živlů, které stojí při rodu není život. Proto nemůžeme to, co stojí při rodu ničit /vodu, dřevo, vzduch, Zemi, ………/ Dříve se za jídlo děkovalo, slavil se slunovrat, chodílo se pro moudrost a sílu do lesů, koupat do čistých vod.

  1. živel –etér – prostor , svoboda
  2. živel – voda, médium, které nese informace a život
  3. živel – kov – pevnost , zjednodušení života, morálka, řád
  4. živel – dřevo – strom si zachovává veškerou moudrost ve svém vědomí, co vydechuje, my vdechujeme
  5. živel – slunce – bez kterého není život fauny ani flory
  6. živel – oheň – náš vnitřní oheň a nadšení
  7. živel – hvězda – vesmír a moudrost
  8. živel – Země – matka, která všechno dává a živí nás
  9. živel – Bůh – stvořitel, na Zemi jsem to Já

Kruh kolem živlů- duše – náš vnitřní hlas a intuice, která dohlíží na náš charakter.

Naše moudrost se zachovává pro naše děti, další rod, národ.

Při vyslovení slova NeJ JA – necháte rozeznít vysokou vibraci. Jste to Vy, v té nejvyšší jasnosti, pozitivnosti – Vašeho života a konání.

NeJJa

Sokolská 551, Zlín

+1 601 978 2212

info@nejja.cz

Rezervovat pokoj