Památky a zajímavosti Zlína

Historický Zlín a jeho zajímavosti

Historie Zlína sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Změnu v tomto poklidném vývoji přinesla až průmyslová revoluce.

Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela výjimečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikajícím architektonickým stylem i životním tempem.

Enormní meziválečná stavitelská činnost T. Bati a jeho týmu renomovaných architektů (J. Kotěra,F. L. Gahura, M. Lorenc, V. Karfík) proměnila pětitisícové městečko v aglomeraci unikátní funkcionalistické architektury s 43 500 obyvateli.

Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha jsou dva z více faktorů, které ovlivnily skutečnost, že po změně politického režimu v roce 1989 nastal ve Zlíně prudký růst podnikatelsko-obchodních aktivit, které dnes daleko převyšují republikový průměr.

V současné době má město Zlín 75 tisíc obyvatel v jeho aglomeraci žije více než 100  tisíc obyvatel a je průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Nabízí bohatý výběr kulturních, společenských a sportovních akcí. Jmenujme alespoň Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež; festival Neznámá země, věnovaný cestování, sbližování a poznávání kultur; divadelni festival Setkání/Stretnutie; festival dechových orchestrů FEDO; folklorní festival Zlínské besedování či Barum Czech Rally s divácky atraktivní noční rychlostní zkouškou v centru města.

 

Bylo použito materiálů z brožury Zlín-město v zahradách, vydalo statutární město Zlín 2005, texty L. Horňáková, P. Novák, Z. Pokluda

Sokolská 551, Zlín

+420 601 001 101

pobyt(zavináč)nejja.cz